ONDERDAK EN SCHOLING VOOR INDIASE KINDEREN MET WEINIG KANSEN

Rechtstreeks doneren aan onze stichting:

Bedrag

Laatste nieuws

IN MEMORIAM PIET VAN GASTEL

IN MEMORIAM PIET VAN GASTEL

Op maandag 14 augustus ontvingen wij het bericht dat Piet van Gastel, oprichter, oud-voorzitter en ere-voorzitter van onze Stichting op 75-jarige leeftijd is overleden. De afgelopen jaren hebben we moeten ervaren dat zijn gezondheid steeds verderverslechterde,...

Over de Stichting

De doelstelling van de Stichting Paul Vincent Ravi Foundation is de ondersteuning van de bouw en exploitatie van kindertehuizen in India voor kinderen, die anders nauwelijks kans hebben op onderdak / opleiding.

De steun bestaat uit het beschikbaar stellen van geld. De Stichting verkrijgt deze gelden door acties, sponsorcontracten, donaties, legaten e.d.

De Stichting heeft als partner in India de stichting UDHAYA, die ter plaatse de activiteiten uitvoert. Father Paul Vincent participeert in de leiding (bestuur) en houdt toezicht.

Jaarlijks legt de stichting UDHAYA verantwoording af met betrekking tot de financiƫle gang van zaken en de exploitatie (zie ook jaarverslag en financieel verslag).

HELP ZE NU

U kunt nu nog makkelijker een Indiaas kind helpen door via ideal te doneren

LEES HUN VERHALEN